Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність» є глибоке і всебічне розкриття ґенези методики викладання у вищій школі; ознайомлення аспірантів із новітніми теоретичними підходами, формами і методами викладання навчальних дисциплін у закладах освіти; формування навичок педагогічної майстерності.