Сучасне українознавство не є самостійною науковою галуззю в усталено-класичному розумінні, а виступає самодостатнім осучасненим синтезом інтегральних наукових знань і дисциплін про цивілізаційний та світоглядно-духовний розвиток українського народу. Це обумовлює багатогранність, глибинність та надзвичайну національну колоритність її змістовного наповнення.

Знання витоків національної культури, непересічних досягнень минулого, історичних та культурних надбань предків необхідні для піднесення національної гідності, самосвідомості, патріотизму, використання кращих традицій у практиці сьогодення.