Завдання курсу "Психологыя розвитку"

  1. Ознайомити студентів з основами поняттями, принципами, концепціями вікової та педагогічної психології.
  2. Висвітлити специфіку психічного розвитку людини на різних етапах онтогенезу, підходи до періодизації психічного розвитку особистості та основні психологічні закономірності процесу навчання та виховання.
  3. Сформувати розуміння природи та основних форм виявлення особливостей психічного розвитку людини на кожному віковому етапі.

Навчити аналізувати причини виникнення тих чи інших психологічних особливостей дитини, що допомагають прогнозувати її поведінку